5. Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet na Jasną Górę

5. Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet na Jasną Górę

5. Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet do Sanktuarium na Jasnej Górze odbyła się 19 maja 2024 r. Wzięło w niej udział ok. 2300 kobiet
z całej Polski. Diecezję legnicką reprezentowało 60 pań z różnych części diecezji. Przybyły one w ramach pielgrzymki autokarowej, zorganizowanej przez Diecezjalne Duszpasterstwo Kobiet im. św. Rity. Mottem spotkania były słowa św. s. Faustyny: „Pójdę ufna za Tobą”. Dzień pielgrzymowania przypadał w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, dlatego podczas drogi autokarem, jak i na Jasnej Górze rozlegało się modlitewne wołanie o Dary Ducha Świętego. Grupę pielgrzymów prowadzili duchowo: ks. Krzysztof Wiśniewski i s. Ewa Kata ze Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty. Uczestniczyła też w pielgrzymowaniu s. Olga Soroka z tegoż Zgromadzenia. Współorganizatorką była Jolanta Urbańska. Doświadczeniu jedności sprzyjała wspólnotowa celebracja Liturgii Godzin, konferencja ks. Krzysztofa i pielgrzymkowe pieśni. Pani Marzena Lewandowska przypomniała historię i znaczenie Jasnej Góry i Cudownego Obrazu Matki Bożej. Pielgrzymi zostali obdarowani różańcami wykonanymi przez Agnieszkę Filitowską.

Na Jasnej Górze spotkanie animowała s. Anna Maria Pudełko AP, znana z ostatnio publikowanych książek poświęconych tematyce kobiecej dojrzałości i umiejętności komunikacji. Konferencję pogłębiającą temat pielgrzymki wygłosiła s. Gaudia Skass ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Centralnym punktem pielgrzymowania była Eucharystia pod przewodnictwem biskupa sosnowieckiego Artura Ważnego. W homilii bp Artur wskazał na 4 wymiary działania Ducha Świętego w odniesieniu do tajemnicy Chrystusa i Kościoła: przygotowywanie, przypominanie, uobecnianie i jednoczenie. W Dniu Pięćdziesiątnicy istotne było zwłaszcza podkreślanie piękna jedności wspólnoty, realizowanej w różnorodności i odmienności poszczególnych osób. Akt zawierzenia kobiet Matce Bożej i różaniec przed Cudownym Obrazem wieńczył to ogólnopolskie spotkanie. Pielgrzymi legniccy mieli jeszcze sposobność do modlitwy, refleksji i dzielenia się doświadczeniem podczas drogi powrotnej. Wszystkim udzieliła się radość, nadzieja i pragnienie kolejnych spotkań.