Złoty Jubileusz ślubów zakonnych.

Złoty Jubileusz ślubów zakonnych.

50-lecie I Profesji w Zgromadzeniu Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty przeżywała s. Józefa Radomska. Uroczystości Jubileuszowe odbyły się 10 grudnia br. we Wrocławiu. Eucharystię sprawowali kapłani:  ks. Paweł Cembrowicz, Proboszcz Parafii Katedralnej i ks. Sebastian Kowalski, Dyrektor DKE we Wrocławiu, a przewodniczył Jej ks. dr Adam Łuźniak, Wikariusz Generalny Metropolity Wrocławskiego. Obecne były współsiostry ze Zgromadzenia i najbliższa Rodzina Jubilatki. W homilii ks. Adam zauważył, jak piękne jest świadectwo wierności powołaniu do końca, pośród różnych trudności, mówił o wierności, która rodzi zdumienie i radość, oraz, że życie, to ciągłe wzrastanie i dojrzewanie do młodości ducha i serca. S. Józefa odnowiła swoje śluby zakonne, składając je na ręce s. Wiesławy Kopij, Przełożonej Generalnej. Eucharystię zwieńczyło dziękczynne Te Deum. Po Mszy Świętej wszyscy zebrani przenieśli się do seminaryjnego refektarza, gdzie czekał świąteczny obiad. Wszystkie wspólnoty Zgromadzenia nadesłały swoje życzenia dla Jubilatki, które zostały odczytane w programie artystycznym przygotowanym przez siostry magdalenki i wręczone s. Józefie. Radosne świętowanie ubogaciły śpiewy i tańce. Siostrze Józefie życzymy, aby Bóg wynagrodzi swojej Oblubienicy za to, że Jej życie stało się żywym świadectwem Miłości, która nigdy nie ustaje.