Żegnając Przyjaciela

Żegnając Przyjaciela

28 lutego kilka sióstr magdalenek od pokuty z Lubania wraz z dziewczętami z Ogniska Wychowawczego uczestniczyło w uroczystości pogrzebowej, podczas której żegnałyśmy naszego Przyjaciela i Dobrodzieja – Księdza Georga Janę. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w Dübern, w Niemczech. Mszy świętej przewodniczył ks. bp Wolfgang Ipolt z Görlitz. Obecnych było wielu kapłanów, osób konsekrowanych i przyjaciół  Czcigodnego Kapłana. Ksiądz Georg posługę kapłańską spełniał ponad 70 lat, stąd obecność licznego grona osób, które zawdzięczają Mu duchowe i duszpasterskie wsparcie. Ostatnie lata Ksiądz spędzał w Domu dla Seniorów w Dübern, gdzie opiekowały się Nim siostry jadwiżanki. Ksiądz Georg przez wiele lat przyjeżdżał też do Lubania. Bardzo interesował się losem dziewcząt , które przebywały w Ognisku Wychowawczym. Wspierał je duchowo i materialnie, wychodząc naprzeciw ich różnym marzeniom. Wiele razy uczestniczył w różnych wydarzeniach Ogniska. Brał udział w wigilii Ogniskowej i w festynach. Zawsze czuł się bardzo dobrze wśród młodzieży (co widać na załączonych zdjęciach). Jeszcze kilka dni przed śmiercią mówił,” że chciałby pojechać do Lubania”. Jednak stało się inaczej. Lubanianki przyjechały do Księdza Georga. Składając na Jego trumnie białe róże wyraziły wdzięczność za Jego kapłańskie i  bardzo ludzkie serce.