,,Wytrwajcie w miłości mojej!”

,,Wytrwajcie w miłości mojej!”

W dniach od 4 do 10 lipca br. odbyła się kolejna tura rekolekcji zakonnych dla naszych sióstr, które poprowadził ks. dr Krzysztof Wiśniewski, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej. Był to czas odkrywania niezwykłej miłości Boga przez bliższe poznawanie osoby Jezusa Chrystusa poprzez teksty Ewangelii i konferencje o Eucharystii, ale także czas dziękczynienia za dar srebrnego i złotego Jubileuszu sióstr.