Wyjazd integracyjny

Wyjazd integracyjny


Święto Matki Kościoła, to tradycyjnie już okazja do wyjazdu integracyjnego i formacyjnego pracowników legnickiej Kurii Biskupiej. Tym razem, w poniedziałek 22 maja zorganizowana została pielgrzymka do Barda Śląskiego i do Wambierzyc – maryjnych sanktuariów położonych na terenie diecezji świdnickiej. W pielgrzymowaniu wzięli udział księża, siostry zakonne i świeccy pracownicy Kurii, na czele z biskupem legnickim Andrzejem i biskupem Piotrem. Nasze dwie siostry, s. Ewa Kata i s. Beata Hałamuszka, były również obecnei zaangażowane. Pierwszym celem było nawiedzenie sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie. Tam też została sprawowana Eucharystia z homilią biskupa Piotra. Drugim celem było sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. W obu miejscach pątnicy zawierzali wszystkie sprawy diecezjalne i parafialne, które jako pracownicy Kurii Biskupiej muszą rozwiązywać. Oddali pod opiekę Maryi wszystkie rodziny naszej diecezji, ludzi chorych i osamotnionych, wszystkich kuszonych przeciwko wierze, a także troskę o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Dzień pełen wzajemnej otwartości, dzień opromieniony miłością Maryi Matki Kościoła, wszystkim pątnikom posłużył ku wzmocnieniu i odnowie.