,,Wracaj do domu” Lednica 2024

,,Wracaj do domu” Lednica 2024

Pod takim hasłem odbyło sie tegoroczne XXVIII spotkanie dla młodych na Lednickich Polach koło Gniezna. Słowa ,,wracaj do domu”nawiązują do fragmentu ewangelii wg św. Łukasza ,,O Miłosiernym Ojcu”. Każdy ma pokusę, aby uciec z domu, jakim jest rodzina lub Kościół, ale jak Ojciec
z przypowieści wypatrywał Marnotrawnego Syna, tak Bóg czeka na powrót każdego z nas. Wspólnota Kościoła powinna być jak dom ,,w którym miłość będzie chlebem powszednim, przebaczenie koniecznością zrozumienia, a prawda źródłem, z którego wypływa pokój serca” – jak zaznaczył bp Ważny, przypominając przesłanie Papieża Benedykta XVI skierowane przed laty do polskiej młodzieży. Dlatego trzeba zdobywać się na odwagę, aby wciąż wracać do domu i zaangażować się w tworzenie go takim, jakim powinien być. Jak zaznaczył o. Tomasz Nowak OP, duszpasterz Lednicy: ,,Dom to nie budynek, to ludzie, z którymi można porozmawiać o relacjach z innymi, doświadczeniach i radościach, to wspólnota stołu, przy którym karmimy się Chlebem i dziękujemy za to, co dobre”. Stąd każdy z uczestników otrzymał bryloczek z puzzlem domu i musiał odnaleźć osobę
z brakującym kawałkiem. Najważniejszym punktem spotkania lednickiego  jest Eucharystia sprawowana pod Bramą Rybą. W tym roku przewodniczył jej Prymas Polski abp Wojciech Polak, a homilię wygłosił ordynariusz sosnowiecki bp Artur Ważny. W koncelebrze znalazło się kilkuset kapłanów. Oprócz modlitwy uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach, wysłuchania konferencji, rozmów z kapłanami,
a także przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Młodzi odnowili także przyrzeczenia chrzcielne przy zapalonych świecach i w białych szatach, na których każdy miał wypisane swoje imię i datę chrztu.  O północy wydarzenie zakończyło się tradycyjnym przejściem przez Bramę Rybę. W spotkaniu uczestniczyła s. Sylwia, ze wspólnoty sióstr magdalenek w Lubaniu i s. Anna Mikołajewicz, adoratorka Krwii Chrystusa, wraz z grupą młodzieży z Lubania, Pisarzowic, Lubomierza i Bolesławca.