Warta modlitewna

Warta modlitewna

Siostry Magdalenki od Pokuty od marca 2021 r. włączyły się w inicjatywę „warty modlitewnej” grupy Odnowy w Duchu Świętym w Lubaniu.  Początek modlitwy to godz. 15.00 w każdy trzeci piątek miesiąca, a zakończenie w sobotę również o godz. 15.00. Uczestnicy warty modlą się modlitwą różańcową lub inną w intencjach podanych przez organizatorów, a zebranych od wielu osób znajdujących się w różnych potrzebach i proszących o wsparcie duchowe. W kwietniowej, siódmej warcie modlitewnej udział wzięły siostry Maksymiliana, Bogusława B. i Beata H. Siostry kolejno od 15.00 do 18.00, co godzina trwały  na modlitewnym czuwaniu. Włączone we wspólnotę modlitwy, z głęboką wiarą i ufnością wypraszały potrzebne łaski dla osób o nie proszących. Zachęcone słowami Chrystusa: „Zaprawdę powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje tam jestem pośrodku nich” (Mt 18,19-30) mężnie wraz z innymi osobami pełniły wyznaczone im godziny warty.