W Taborze

W Taborze

Tabor to góra na ternach dzisiejszego Izraela, na której kiedyś przemienił się Pan Jezus, czego świadkami byli Jego wybrani uczniowie. Taką nazwę nosi też Diecezjalny Dom Rekolekcyjny w Rzeszowie. W drodze powrotnej z Biłgoraja, 23 lipca, siostry magdalenki nawiedziły ten dom na zaproszenie dyrektora, księdza Daniela Drozda. Duszpasterz młodzieży, pomysłodawca Festiwalu Wiary w Rzeszowie, znany jest siostrom z racji dni formacyjnych, które prowadził On dla magdalenek w Legnicy. Siostry mogły z bliska zobaczyć dzieła, które powstały w wyniku działań księdza Daniela, choć On pokornie przypisuje wszystko Panu Bogu. Po wspólnej Mszy św. w kaplicy TABORU, siostry mogły także zwiedzić Rzeszów z jego zabytkami, których przeważającą część stanowiły piękne, barokowe kościoły, by po  wspólnym obiedzie udać się w podróż powrotną do Lubania.