Uroczystość NMP Częstochowskiej

Uroczystość NMP Częstochowskiej

Dzień 26 sierpnia 2022 r. – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej dla jeleniogórskiej wspólnoty Sióstr magdalenek od pokuty był szczególnym czasem świętowania. To dzień tytułu kaplicy pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w ich domu zakonnym. Obchody tej uroczystości poprzedziło duchowe przygotowanie poprzez  triduum do Matki Bożej Częstochowskiej. Eucharystię w kaplicy jeleniogórskiego domu zakonnego o godz. 14.00 sprawowało dwóch kapłanów sąsiadującej parafii pw. św. Erazma i Pankracego: ks. Michał Kamiński i ks. Dominik Słowiński. Eucharystia była sprawowana w intencji Zgromadzenia Sióstr magdalenek od pokuty, szczególnie wspólnoty jeleniogórskiej oraz o nowe powołania.
W wygłoszonej homilii, ks. Dominik podkreślił m. in. znaczącą rolę Maryi w życiu każdego chrześcijanina oraz szczególną praktykę pielgrzymowania na Jasną Górę do Sanktuarium NMP Częstochowskiej. W Eucharystii uczestniczyły s. Damiana i s. Alina ze wspólnoty w Jeleniej Górze-Cieplicach oraz s. Stanisława ze wspólnoty w Bayreuth. Po zakończonej modlitwie uczestnicy uroczystości zebrali się w zakonnym refektarzu, by kontynuować radość świętowania podczas wspólnego posiłku. Przeżycie uroczystości poprzedzone przygotowaniem duchowym miało charakter dziękczynienia za opiekę Maryi nad jeleniogórską wspólnotą magdalenek od pokuty.