Uroczystość Najświętszego Serca

Uroczystość Najświętszego Serca

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która w tym roku przypadła 28 czerwca, jest wielkim świętem w całym Kościele katolickim. Zgodnie z tradycją Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty uroczystość ta jest głównym świętem patronalnym. Jest to więc dzień wyjątkowy dla całego Instytutu i dla każdej siostry magdalenki od pokuty. Z tej okazji w Domu Generalnym w Lubaniu odprawiona została uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. bpa Stefana Cichego. Obecni byli również ks. dr Jan Bryja, proboszcz parafii pw. Trójcy świętej w Lubaniu, ks. dr Jan Dziewulski, proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Lubaniu – Uniegoszczy oraz ks. Przemysław Milewski, wikariusz parafii pw. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze. W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup przypomniał historię powstania i rozwoju kultu Boskiego Serca. Jak pasterz dba o swe owce tak Bóg kocha i troszczy się o każdego człowieka. Patrząc na Serca Boga pełne miłości chcemy  się od Niego uczyć miłości miłosiernej. Zaznaczył, że pełne miłości oddanie się ludziom jest możliwe jedynie, gdy nasze serca będą zjednoczone z Sercem Jezusowym. Przed błogosławieństwem końcowym siostry przełożone zawierzyły Najświętszemu Sercu Pana Jezusa wspólnoty Zgromadzenia. Po uczcie duchowej zgromadzone siostry i kapłani udali się do zakonnego refektarza, gdzie w atmosferze radości i przy świątecznych potrawach trwało dalsze świętowanie. Uroczystość ta zgromadziła w lubańskiej magdali siostry z różnych wspólnot  Zgromadzenia: Jeleniej Góry, Legnicy, Erfurtu i Frankfurtu.