„Transakcja…”

„Transakcja…”

20 sierpnia – tego dnia obchodzimy w Kościele wspomnienie św. Bernarda z Clairvaux. W opactwie Sióstr Cysterek w Marienthal w Niemczech, miała miejsce szczególna uroczystość. Siostry Cysterki świętowały wspomnienie swojego patrona – św. Bernarda, a do wspólnoty przyjęły nową siostrę – Annę Marię. Dziś wszyscy potrzebujemy świadectwa ludzi oddanych do końca Bogu. Wydarzenie to przypomina nam słowa św. Bernarda, że: „najkorzystniejszą i najzaszczytniejszą transakcją jest wymiana dóbr przemijających na dobra wieczne”. Świadkami tego byli zaproszeni goście, m.in. Siostry Magdalenki wraz z Matką Wiesławą, przełożoną generalną Zgromadzenia, ks. Jan Dziewulski, proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Lubaniu-Uniegoszczy. Eucharystii przewodniczył bp senior Joachim Reinelt.