Sympozjum w Lubaniu

Sympozjum w Lubaniu

W VII Roku Nowenny przed Jubileuszem 700-lecia klasztoru  sióstr magdalenek od pokuty w Lubaniu 7 kwietnia odbyło się sympozjum, którego temat brzmiał : „Z cnotą nadziei umacniamy wierność ślubowanemu ubóstwu”. Rozważania wokół ubóstwa łączone były z osobą św. Jadwigi Śląskiej, będącej dla sióstr wzorem kobiety prawdziwie ubogiej.  Rozpoczęcie miało miejsce w kościele pw. św. Jadwigi w Lubaniu uroczystą Mszą św., której przewodniczył ks. mgr lic. Stanisław Wróblewski- prezbiter Archidiecezji Wrocławskiej, natomiast Słowo wygłosił ks. dr Adam Adamski Cor z Poznania. Przy ołtarzu obecni byli także ks. dr Andrzej Fila- proboszcz tamtejszej parafii oraz ks. dr Jan Bryja- proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej w Lubaniu. Następnie wszyscy uczestnicy udali się do Miejskiego Domu Kultury, gdzie odbyła się część naukowa. Pierwszy wykład wygłosił ks. dr Adam Adamski, którego temat brzmiał: „ Ubóstwo jako cnota hojności w służbie miłości”.

Jako filozof podszedł do tematu w sposób bardzo usystematyzowany, przedstawiając najpierw  triadę  definicji cnoty, ubóstwa i miłości, by następnie bardzo dowcipnie dotrzeć do sedna zasady złotego środka, która powinna towarzyszyć w rozeznawaniu przy podejmowaniu jakichkolwiek życiowych decyzji. Ubóstwo zostało tu ujęte jako złoty środek pomiędzy skąpstwem a rozrzutnością i bez względu na to czy jest ślubowane, jak czynią to siostry magdalenki, czy też nie – jak mają zapisane w konstytucjach filipini, winno stanowić zasadę życia każdego chrześcijanina, który przyznaje się być Jezusowym uczniem. Drugi wykład ks. lic. Stanisława Wróblewskiego był z kolei próbą syntetycznego przedstawienia życiorysu św. Jadwigi na tle wydarzeń epoki, w której przyszło jej żyć, z uwypukleniem realnego obrazu świętej Śląska. Z wielką pasją ks. Stanisław przybliżył słuchającym wiele nieznanych faktów  z życia Jadwigi jako władczyni a potem jako tej, która zamieszkała w zakonie, nie składając jednak ślubów zakonnych, dzięki czemu mogła wspomagać potrzebujących mądrze dysponując odziedziczonym majątkiem. Siostra dr Iwona Hałamuszka- magdalenka od pokuty przybliżyła natomiast temat ubóstwa jako „ Ewangeliczną radę ubóstwa w życiu osób konsekrowanych”, wskazując na zalety życia według tejże cnoty, ale także wskazała dosadnie  zagrożenia, jakie mogą wypływać z niezrozumienia tego ślubu nawet przez same osoby konsekrowane.

Konferansjerki w czasie sympozjum, jak zresztą co roku, podjęła się s. Wiesława magdalenka, oddając pod koniec głos przełożonej generalnej s. Gabrieli Kępie, która podsumowała intelektualne zmagania i serdecznie podziękowała prelegentom, siostrom zaangażowanym w przygotowania i  wszystkim przybyłym gościom.