Święty vs. superbohater

Święty vs. superbohater

Pod tym hasłem odbyły się listopadowe Dni Skupienia dla dziewcząt u Sióstr Magdalenek od Pokuty w Jeleniej Górze. Poprowadził je ks. Łukasz Rusinek. Mówił o świętości, jako o życiu, które każdy z nas może prowadzić. O tym, że dla każdego i każdej z nas jest ona osiągalna. Superbohater, to ktoś super według mentalności światowej, często to fikcyjna postać posiadająca supermoce. A święty, to ktoś realny, nie posiadający supermocy, ale często dokonujący rzeczy wielkich. Była też mowa o tej świętości cichej, codziennej, przepełnionej miłością w rzeczach małych. Nie zabrakło wspólnej modlitwy Liturgią Godzin, Adoracji Najświętszego Sakramentu, czy wspólnego wyjścia na spacer. W sobotę dziewczęta podczas warsztatów przygotowywały stroje świętych, a podczas wieczornej zabawy prezentowały wybranych świętych. Był to weekend pełen uśmiechu, radości, modlitwy i prowadzący ku świętości.