Święto osób konsekrowanych

Święto osób konsekrowanych

Każdego 2-go dnia miesiąca Grupa Modlitewna św. Jana Pawła II przy jeleniogórskiej bazylice spotyka się na czuwaniu, rozważając naukę św. Jana Pawła II. W przypadającym 2 lutego 2023 r. 
w modlitewne czuwanie włączyły się Siostry magdalenki od pokuty ze wspólnoty jeleniogórskiej. Siostry oparły swoje rozważania na pytaniu: Co znaczy być konsekrowanym? Korzystając z nauki św. Jana Pawła II odpowiedziały na postawione pytanie w kluczu – być poświęconym, oddanym i ofiarowanym Bogu.  Osoby powołane do życia konsekrowanego, odpowiadając na miłość  Chrystusa, oddają Jemu siebie w sposób całkowity i niepodzielny. Stają się świadkami i nośnikami miłości Chrystusa wszędzie tam, gdzie żyją i posługują.  W taki też sposób Siostry starają się realizować swoje powołanie. Przedstawiciele jeleniogórskiej Grupy modlitewnej św. Jana Pawła II Maria i Andrzej Piętkowie złożyli Siostrom życzenia i wręczyli kosz    z kwiatami. W imieniu Parafian, podziękowali za obecność Sióstr, za ich posługę w parafii, w szkole, a nade wszystko za ich powołanie i wierne trwanie przy Bogu.