Święte pragnienia

Święte pragnienia

to tytuł dni skupienia dla dziewcząt, które odbyły się w Lubaniu w dniach od 9 do 11 marca bieżącego roku. Wzięło w nich udział 8 dziewcząt, a poprowadził to spotkanie ks. Krzysztof Czadowski – wikariusz z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Prochowicach wraz z s. Ewą, kandydatką Martą i s. Sylwią, która pełni funkcję referentki powołaniowej w naszym Zgromadzeniu.

Któż z nas nie robi postanowień na okres Wielkiego Postu, by coś zmienić na lepsze? Jednak czy kierujemy się w nich czystą intencją, a może robimy to wszystko na pokaz? To były pytania kierowane do uczestniczek i prowadzących. Warsztaty, konferencje, spotkania pozwoliły wszystkim lepiej zrozumieć, że pragnienia, które noszą w sobie, mają prowadzić do stawania się lepszymi tzn. świętszymi na wzór Boga. Wspólne spacery, wspólnota stołu sprzyjały wytworzeniu ciepłej, przyjaznej atmosfery, która również pozwoliła na szczere stanięcie wobec siebie i wobec Boga w obliczu zadawanych pytań i udzielaniu na nie odpowiedzi.