Święte kobiety

Święte kobiety

Dnia 8 listopada w Koskowicach odbyło się spotkanie dla kobiet zorganizowane przez Duszpasterstwo Kobiet w Legnicy. Rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu poprowadzoną przez siostry magdalenki od pokuty. Po Mszy św., której przewodniczył ojciec duchowny WSD w Legnicy ks. Paweł Wołczański, była wspólna agapa i konferencja w domu parafialnym w Koskowicach. Miesiąc listopad to czas sprzyjający zadumie nad kruchością ludzkiego życia i tym co nas czeka po śmierci. Chrześcijanin wierzy, że po drugiej stronie życia czeka na niego Ten, który powiedział, że „idzie przygotować nam miejsce w domu Ojca” (J 14,3). Świętość nie jest więc dla wybranych. Jest zaproszeniem skierowanym do każdego człowieka, by zamieszkał z Bogiem w wieczności. Na przykładzie życia św. Joanny Beretty Molla, ks. Paweł Wołczański, ukazał i podkreślił normalność świętości. Po wysłuchanej konferencji zgromadzeni dzielili się doświadczeniem wstawiennictwa świętych w codzienności swojego życia.