Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Św. Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego w Święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego 1997 roku. Z tej okazji 2 lutego br. na świętowaniu w Domu Słowa i w Katedrze legnickiej zgromadziło się ponad 80 osób, które żyją według rad ewangelicznych na mocy złożonych ślubów i przyrzeczeń. Jest ich w naszej legnickiej diecezji więcej, ale nie wszyscy mogli wziąć udział w spotkaniu. Obecne były siostry zakonne i bracia, dziewice konsekrowane i wdowy, siostra pustelnica i pani z instytutu życia konsekrowanego. Różnorodność tych powołań jest powodem do radości i wdzięczności Bogu. Licznie obecne były siostry ze Zgromadzenia św. M. Magdaleny od Pokuty, siostry przyjechały z Lubania, Jeleniej Góry, Cieplic, Nowogrodźca.

Świętowanie rozpoczęło się w Centrum Formacji Ewangelizacyjnej „Dom Słowa” od adoracji Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia Chrystusa, jako prawdziwej światłości świata. Następnie biskup Piotr Wawrzynek przewodniczył Liturgii godziny przedpołudniowej i wygłosił konferencję, w której przywołał list bpa Jacka Kicińskiego na tegoroczny Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Biskup Piotr uwypuklił znaczenie tajemnicy Kościoła, jako domu i zapytał, czy takie jest nasze rozumienie Kościoła i co jesteśmy gotowi uczynić, by takim stał się Kościół dla innych: domem – miejscem, w którym czuję się bardzo u siebie. Wśród wątków przywołanego listu biskup wskazał na ważną misję osób konsekrowanych, jaką jest ofiarne posługiwanie obecnością. Po zakończonej liturgii rozpoczęło się spotkanie w refektarzu „przy kawie” – okazja do serdecznego poznawania się i umacniania więzi. Każda osoba otrzymała też duchowy poczęstunek – porcję światłości zawartej w biblijnych cytatach.

Uroczysta Eucharystia celebrowana była w samo południe w katedrze legnickiej pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Siemieniewskiego. Osoby konsekrowane uczestniczyły w procesji ze świecami na znak przyjęcia Jezusa Chrystusa, jako światła na oświecenie narodów, a także przyjęcia misji bycia światłem w świecie. Do tego znaku i określenia Kościoła jako „lumen gentium” (światło narodów) nawiązał biskup legnicki na początku swojej homilii. Ukazał następnie znaczenie życia według rad Ewangelii i miejsce osób konsekrowanych w życiu i posłannictwie Kościoła. Wyraził też wielką wdzięczność Bogu za powołania do życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, a osobom konsekrowanym podziękował za ich wierną służbę Kościołowi legnickiemu. Siostra Ewa, magdalenka ze wspólnoty legnickiej, odczytała modlitwę wiernych. Wszyscy zgromadzeni na liturgii z zapalonymi świecami odnowili przymierze chrztu, a osoby Bogu poświęcone odnowiły złożone Mu śluby. Przed końcem liturgii siostra Teresa ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Przenajświętszej Krwi wypowiedziała słowa podziękowania biskupowi legnickiemu w imieniu osób ze wszystkich form życia konsekrowanego.

Wspólne świętowanie zakończyło się obiadem w Domu Słowa, w radosnej atmosferze, razem z biskupem Andrzejem i biskupem Piotrem. Uczestnicy podkreślali, że doświadczyli prawdziwego spotkania i braterskiej/siostrzanej obecności. Odpowiedzialnym za przygotowanie tego Dnia Wspólnoty był ks. Krzysztof Wiśniewski, z ekipy Domu Słowa, referent ds. życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.