Spotkanie ze św. Józefem

Spotkanie ze św. Józefem

W Diecezji Legnickiej od dnia 1 maja 2021 r. trwa diecezjalna peregrynacja kopii obrazu św. Józefa. Oryginał wizerunku Opiekuna Zbawiciela, na co dzień znajduje się w legnickiej Katedrze. Peregrynacja obrazu zakończy się  13 listopada 2021 roku.  W tym czasie odwiedzi wszystkie 28 dekanatów Diecezji Legnickiej. Cel peregrynacji skupia się wokół tego, aby w poszczególnych kościolach stacyjnych i parafiach mogła dokonać się odnowa duchowej więzi ze Świętym Opiekunem Zbawiciela. Stąd hasło przewodnie tego wydarzenia brzmi „Idźcie do Józefa”. W każdym z nich przez tydzień wierni modlą się za wstawiennictwem św. Józefa w różnych intencjach i potrzebach. Od  24 do 31 lipca 2021 r. kopia wizerunku św. Józefa przebywa w dekanacie lubańkim. W trzecim dniu peregrynacji obrazu 28 lipca 2021 r.,  Siostry Magdalenki od Pokuty ze wspólnoty lubańskiej uczestniczyły w Eucharystii sprawowanej o godz. 9.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jakuba w Lubaniu. Eucharystii przewodniczył ks. dr Andrzej Fila, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu wraz ze wspólnotą prafialną. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Żmigrodzki, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jakuba w Lubaniu, kościoła stacyjnego peregrynacji  wizerunku św. Józefa. Rozważanie skupiało się wokół trzeciego snu św. Józefa – powrotu do ziemi rodzinnej. W swojej refleksji kaznodzieja odniósł się  między innymi  do drogi jaką przechodzi każdy wierzący – od Starego do Nowego Testamentu. Wędrówki do miejsca, w którym każdy może wzrastać, dojrzewać, odnaleźć siebie – do bycia z Jezusem. Temat homilii łączył się rownież z wezwaniem do przebaczenia sobie słabości i grzechów oraz przebaczenia bliźniemu. Podczas Eucharystii udzielono sakramentu namaszczenia chorym na ciele i duszy. Tego dnia wspomina się w liturgii również św. Szarbela Makhlufa. Wierni, którzy uciekają się  do tego Świętego doświadczają uzdrowień, któe są czytelnym znakiem Bożej działalności we współczesnym świecie. Uczestnicząc w Eucharystii Siostry Magdalenki od Pokuty wraz z wiernymi wypraszały obfitość darów Bożych, łaskę umocnienia wiary, a przede wszystkim rozpalenie na nowo charyzmatu miłości ku Jezusowi i Najświęteszej Maryi Pannie.