Spotkanie Regionu

Spotkanie Regionu

Dnia 20 kwietnia w Bayreuth odbyło się spotkanie Regionu Sióstr Magdalenek od Pokuty w Niemczech. Obecnie przebywa na terenie tego kraju tylko pięć sióstr magdalenek. Pracują w Erfurcie w Seminarium Duchownym i w Bayreuth przy parafii pw. Najświętszej Maryi Panny -Schloβ i w parafii pw. św. Benedykta. Na spotkanie przybyła z Lubania także Matka Wiesława, której towarzyszyła s. Zofia radna i ekonomka generalna. Rozpoczęło się ono Eucharystią w kościele pw. św. Benedykta, którą celebrował ks. Jan- salezjanin posługujący na co dzień w klinikach w Bayreuth, który jest także spowiednikiem sióstr. Po mszy św. wszyscy spotkali się w centrum parafialnym na dobrej kawie i ciastku, które przywiozły siostry z Erfurtu. Po czasie dołączył na spotkanie także p. Specht, który służy już od lat siostrom, jako pomoc prawna. Formalne spotkanie Regionu otworzyła nowa przełożona- s. Ewa Mazur, która przedstawiła przybyłym sprawozdanie roczne z przeprowadzonych działań Regionu w roku 2021, natomiast siostra ekonomka Regionu- s. Samuela przedstawiła sprawozdanie ekonomiczne. Następnie przełożona i ekonomka Regionu przedstawiły plany na rok 2022. Po obradach wszyscy zaproszeni zostali na posiłek, po którym siostry wybrały się jeszcze na krótki spacer
do Eremitaży.