Spotkanie przełożonych

Spotkanie przełożonych

W dniach 26-27 listopada 2021 r. odbyło się w Domu generalnym w Lubaniu kolejne spotkanie formacyjne dla sióstr przełożonych Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty. Konferencje  wygłosił, podobnie jak podczas poprzednich spotkań, o. Sławomir Badyna – benedyktyn z Biskupowa. Spotkanie poświęcone było Synodowi – „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” rozpoczętemu w dniach 9-10 października 2021 roku w Rzymie, a następnie 17 października w każdym Kościele partykularnym. Droga synodalna ma prowadzić uczestników, w tym również wspólnoty zakonne, do postawienie pytania: jak dzisiaj, na różnych poziomach realizuje się wspólne podążanie, które pozwala Kościołowi głosić Ewangelię i powierzoną mu misję oraz prowadzić do podjęcia działań , aby wszyscy wierzący wzrastali jako Kościół synodalny. Podczas spotkania siostry miały również czas na modlitwę oraz wymianę doświadczeń z pełnienia posługi przełożonych. Tradycją tych spotkań stała się modlitwa na cmentarzu przy grobach zmarłych sióstr magdalenek od pokuty.