Spotkanie przełożonych

Spotkanie przełożonych

Przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr św. M. Magdaleny od Pokuty kilka razy w roku spotyka się z Siostrami pełniącymi w Zgromadzeniu urząd przełożonej wspólnoty. Choć zwykle miejscem spotkania jest Dom generalny, to tym razem, z powodu trwających tam remontów, Siostry spotkały się 4 lutego br. w Domu Słowa w Legnicy. Oprócz wspólnej Eucharystii i wspólnej modlitwy, Część formacyjną poprowadził o. Stanisław Glizda- franciszkanin ze Szklarskiej Poręby, który w swoich rozważaniach bardzo mocny nacisk położył na duchowy wymiar funkcji przełożonej, określając jej posługę jako powołanie w powołaniu. Przypomniał, że przełożona to nie menager wspólnoty, ale najistotniejszą sprawą w powołaniu przełożonej jest władza duchowa, gdyż odpowiadają one przede wszystkim za zbawienie członkiń wspólnoty im powierzonej. Same mają ze wszystkich sił dbać o własny rozwój duchowy, ale też stwarzać klimat i warunki do takiego rozwoju siostrom im powierzonym. Ojciec wyliczył też sporo trudności, które rujnują nasze wspólnoty, gdyż wkrada się do nich z całych sił światowość, która osłabia, bądź zabija wręcz wiarę. Szerzy się indywidualizm niszczący życie wspólnotowe i mocno odbiegający od ślubu posłuszeństwa oraz konsumpcjonizm, który nie współgra ze ślubem ubóstwa. Dla Sióstr przełożonych takie spotkanie było też możliwością podzielenia się różnymi troskami i radościami z życia powierzonych im wspólnot, co dało pewne wzmocnienie
i odnowienie sił.