Spotkanie Kobiet w Legnicy

Spotkanie Kobiet w Legnicy

Za nami kolejne Spotkanie Kobiet w Legnicy. Odbyło się ono 3 listopada br. w budynku Caritas Diecezji Legnickiej. Przybyło 25 kobiet z Legnicy, Lubina i okolic, uczestniczyła również s. Ewa ze wspólnoty sióstr magdalenek z Legnicy. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17.30 adoracją Najświętszego Sakramentu, podczas której uczestniczki wielbiły Pana w radosnym śpiewie i słuchały Jego głosu w ciszy. Wiele skorzystało z sakramentu pokuty i pojednania. O godz. 18.30 odbyła się Msza święta, którą sprawował ks. Marcin Uryga. Temat spotkania brzmiał: „Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły.” (Prz 31, 10) Konferencję na ten temat poprowadziła p. Marzena Lewandowska, biblistka, która wykazała, że dzielnych niewiast nie brakuje, zarówno w całym Piśmie Świętym, jak i współcześnie. Praca w grupach pokazała, że każda z uczestniczek ma wzór dzielnych niewiast w swoim życiu, które są dla nich pociągającym przykładem i są inspiracją w pracy nad sobą na co dzień. Pomogła też uświadomić sobie własne dobre cechy, osiągnięcia, sukcesy i całe dobro, czynione cierpliwie, wytrwale każdego dnia. Ubogaceniem spotkania była radosna agapa.