Spotkanie kobiet w Legnicy

Spotkanie kobiet w Legnicy

W ramach Diecezjalnego Duszpasterstwa Kobiet Diecezji Legnickiej, odbyło się kolejne spotkanie formacyjne. 16 lutego 2024 r. w Domu Caritas w Legnicy zebrało się ponad 20 pań. Temat spotkania brzmiał: „Racja czy relacja – o komunikacji w rodzinie”. Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem Drogi Krzyżowej. Treść rozważań pomagała przeżywać tajemnicę męki Jezusa w odniesieniu do budowania wartościowych ludzkich relacji. Była też możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi.

Eucharystii przewodniczył ks. Tomasz Kołodziej. W homilii ks. Tomasz przywołał proroka Izajasza, który ukazuje post miły Bogu również w kategoriach relacji. Właściwe rozumienie postu prowadzi do postawy wyzwalającej, otwartej i życzliwej wobec innych. Post promuje pokorę w relacjach. Ks. Tomasz mówił o potrzebie postu, modlitwy i jałmużny, które mają pomóc w opanowaniu siebie („pościcie wśród waśni i sporów, i wśród niegodziwego walenia pięścią”). Bo komu służy mój post, jeśli będę zła, wybuchowa, nerwowa? Prawdziwy post prowadzi do tego, że rezygnuję z waśni i sporów, uśmiechnę się do kogoś, przebaczę.

Konferencję i warsztat poprowadziła p. Anna Stępień, mediator sądowy z Lubina. Pani Anna w ciekawy sposób przedstawiła temat, podała główne błędy, jakie popełniamy w naszych relacjach na co dzień i trudności z tego wynikające oraz propozycje dobrej komunikacji. To spotkanie było zachętą do przyjrzenia się swoim relacjom osobistym i wspólnotowym, by z pomocą łaski Bożej i odpowiednich narzędzi, jakie daje nam nauka, poprawić styl komunikowania się, a tym samym uniknąć wielu konfliktów i stresów. Podkreślona była wartość relacji w odniesieniu do czasu Wielkiego Postu, jaki właśnie przeżywamy. 

Ostatnim punktem była agapa, podczas której panie chętnie kontynuowały temat relacji, dzieląc się swoim doświadczeniem. S. Ewa rozdała wszystkim mały upominek – kalendarz wielkopostny, jako pomoc na czas Wielkiego Postu. Jest tak ułożony, by wspierał nasze podejście do postu i uczynków pokutnych, rozumianych jako droga do odnowy relacji. Każdego dnia trzeba zadać sobie pytanie: komu dziś służy mój post? Komu mój post ma przynieść coś dobrego? Kalendarz ten pomoże uniknąć sytuacji, kiedy podejmujemy post jedynie z poczucia religijnego obowiązku.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 8 marca. Zaproszenie jest otwarte dla wszystkich kobiet. Zapraszamy do Domu Słowa w Legnicy na wspólne świętowanie dobroci Boga, który stworzył nas kobietami, obdarzył ogromnym potencjałem i uzdolnił do relacji. Początek świętowania 8 marca o godzinie 16.45.