Spotkanie Kobiet w Koskowicach

Spotkanie Kobiet w Koskowicach

Kolejny rok formacji kobiet rozpoczęty! 13 października 2023 r. wieczorem odbyło się w Koskowicach spotkanie formacyjne Diecezjalnego Duszpasterstwa Kobiet.

W spotkaniu wziął czynny udział bp Piotr Wawrzynek, biskup pomocniczy diecezji legnickiej. Bp Piotr wygłosił konferencję pt.: „Bądź jak Judyta – kobieta odważna, mądra, piękna i pobożna”. Podkreślał, że opiewane w Piśmie Świętym piękno kobiety to harmonia wielu elementów, nie tylko to, co dotyczy wyglądu, ale w zdecydowanie większym stopniu to, co promieniuje od wewnątrz, z serca, a wyraża się w postawie wobec Boga, wobec drugiego człowieka i siebie samej, w tym zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego, troska o kulturę osobistą, a także o własne zdrowie.

Podczas Eucharystii, którą obok biskupa Piotra koncelebrował ks. Mariusz Habiniak, proboszcz parafii i diecezjalny duszpasterz kobiet, w homilii wybrzmiało wezwanie, by nasze serca, oczyszczane z demonicznych wpływów dzięki mocy Chrystusa, były stale wypełniane obecnością Boga, przez zapraszanie Go do życia, trwanie w przymierzu z Nim. Serce oczyszczone, ale puste, jest gratką dla demonów. Dlatego tak ważne jest trwanie przy Słowie Pana i w komunii z Nim.

Po Mszy świętej był czas modlitwy adoracyjnej, uwielbienia Pana oraz nabożeństwa fatimskiego ku czci Niepokalanej, z racji pamiątki ostatniego dnia objawień fatimskich.

Ważnym punktem integrującym środowisko diecezjalnego duszpasterstwa kobiet była agapa, poczęstunek przy stole na plebanii, który dał okazję do rozmów, wspólnych śpiewów przy akompaniamencie gitary i wymiany doświadczeń. Pani Jolanta Urbańska, koordynatorka spotkań wraz z panią Anną Sierpiną, przedstawiły siostrę Ewę Kata, magdalenkę, która zastąpiła w duszpasterstwie siostrę Olgę Sorokę.

Na zakończenie uczestnicy, a zgromadziło się około 50 osób, odśpiewali Apel Jasnogórski.