Spotkanie formacyjne Sióstr Przełożonych

Spotkanie formacyjne Sióstr Przełożonych

W dniach 4-5 września br.  przy Klasztorze Benedyktynów  w Biskupowie odbyło się spotkanie formacyjne Sióstr Przełożonych wspólnot zakonnych Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty z Polski, Niemiec i Rzymu. Spotkaniu przewodniczyła przełożona generalna Zgromadzenia Matka Wiesława Kopij. W programie dnia był czas na wspólną modlitwę, konferencje, odpoczynek oraz wymianę doświadczeń z życia wspólnot. Konferencje do Sióstr Przełożonych głosił benedyktyn o. Sławomir Badyna. Swoje rozważania rozpoczął od podkreślenia, że pełnienie urzędu przełożonej domu zakonnego to misja. Przypomniał również, że celem życia zakonnego jest doskonałość miłości, a to z kolei prowadzi do doskonałości w tym, co wynika ze specyficznego charyzmatu danego instytutu. Podczas spotkania zostały również poruszone słabe punkty i sytuacje trudne w życiu codziennym wspólnot po to, by wytyczyć kierunek działania ku wzmocnieniu i poprawie jakości życia. Skupieniu i rozważaniu z pewnością pomogło miejsce położenia Klasztoru Benedyktynów, z którego rozciąga się piękny widok. Spojrzenie z perspektywy na naszą codzienność dało światło do ciągłej formacji, by wzmacniać tożsamość magdaleńską i w mocy Ducha Świętego pomnażać dar powołania zakonnego.