Spotkanie formacyjne dla kobiet

Spotkanie formacyjne dla kobiet

Dnia 8 października 2022 r. odbyło się w jeleniogórskim klasztorze Sióstr magdalenek od pokuty kolejne spotkanie formacyjne dla kobiet. Temat spotkania brzmiał: Sara matka Izaaka – u Boga wszystko możliwe. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią, którą odprawił ks. Jakub Bochyński. W kazaniu, odnosząc się do czytań z dnia zaznaczył jak ważne jest w życiu osoby wierzącej słuchanie, zachowywanie i wypełnianie słowa Bożego. Taka postawa pogłębia więź z Bogiem, który wychodzi naprzeciw każdemu człowiekowi. Po zakończonej Eucharystii uczestniczki wraz z Siostrami spotkały się w refektarzu zakonnym, gdzie ks. Jakub powiedział konferencję. Panie zapoznały się z historią Sary, bohaterki Księgi Rodzaju. Po konferencji był czas na wymianę doświadczeń życia wiarą. Spotkanie zakończyło się adoracją Najświętszego Sakramentu i modlitwą różańcową. Uczestniczki spotkania podczas modlitwy zawierzały Bogu przez ręce Maryi wszystkie swoje sprawy.