,,SOLI DEO”

,,SOLI DEO”

„Soli Deo” – jedynemu Bogu – pod takim hasłem 13 listopada br. odbyła się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy konferencja naukowa jako diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia i Matki Elżbiety Róży Czackiej, w której uczestniczyły również siostry magdalenki od pokuty. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią o godz. 9.00 pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego, następnie zostały wygłoszone trzy prelekcje:
1. ks. prof. dra hab. Waldemara Chrostowskiego (Warszawa, UKSW) «Kardynał Stefan Wyszyński – droga do świętości»;
2. red. Anety Liberackiej (Kraków, Stacja7.pl) «Soli Deo. Testament bł. Stefana Wyszyńskiego»;
3. Ks. dra Andrzeja Gałki (Warszawa, krajowy duszpasterz osób niewidomych) pt. «Matka Czacka i Prymas Tysiąclecia – w komunii wiary i miłości».