Siostrzany dzień wspólnoty

Siostrzany dzień wspólnoty

Przy okazji każdej tury corocznych rekolekcji, do których odprawienia w klasztorze jest zobowiązana każda siostra magdalenka, organizowany jest dzień wspólnoty. Chodzi w nim  o budowanie i podtrzymywanie więzi siostrzanych, ubogacenie wzajemne doświadczeniami zdobywanymi w różnych miejscach, w których siostry posługują. W tym roku, który w Zgromadzeniu Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty w dziewięcioletniej nowennie przeżywanej przed Jubileuszem 700- lecia obecności sióstr w Lubaniu, poświęconym św. Jadwidze- naszej fundatorce, ów dzień wspólnoty, który odbył się 20 stycznia miał inny charakter. Poprzednie  miały miejsce zawsze w Domu Generalnym, natomiast tegoroczny, który przyjął formę pielgrzymki, odbył się w Legnickim Polu i w Legnicy. Legnickie Pole to historyczna miejscowość, w której znajduje się Bazylika Mniejsza pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętej Jadwigi Śląskiej. Dzięki życzliwości ks. proboszcza Włodzimierza Gucwy i przewodnictwu p. Iwony – pracownika tamtejszego Muzeum, siostry mogły podziwiać niesamowite dzieło czeskich benedyktynów w postaci pięknego kościoła i kompleksu klasztornego oraz obejrzeć multimedialną rekonstrukcję bitwy pod Legnicą, w której zginął syn św. Jadwigi- Henryk Pobożny. Następnie siostry udały się do Legnicy, do miejsca wydarzenia eucharystycznego o znamionach cudu, który tam się dokonał w grudniu 2013 roku.. Na początku spotkania w parafii pw. św. Jacka ksiądz proboszcz Andrzej Ziombra opowiedział o tym wydarzeniu i dał piękne świadectwo wewnętrznej przemiany w Nim samym, jakiej doświadczył poprzez to szczególne działanie Pana Boga. Po Mszy świętej, którą odprawił i w czasie której homilię wygłosił ks. Tomasz Ślazyk, wikariusz tej parafii, siostry mogły spędzić jeszcze kilka chwil przed relikwiarzem, w którym przechowywana jest cudowna postać przemienionej hostii w fragment mięśnia sercowego osoby w stanie agonalnym, jak dowiedli uczeni ze Szczecińskiej kliniki. Po obiedzie, siostry pełne wrażeń i duchowych przeżyć wróciły do Lubania, gdzie po uroczystej kolacji, na której uczczono tegoroczne siostry jubilatki, pogrążyły się już w milczeniu, by rozpocząć kolejne ćwiczenia rekolekcyjne.