Siostra Elżbieta Kurtyka – jubileusz 50 – lecia życia zakonnego