Rocznica Patronatu Św. Marii Magdaleny w Lubaniu

Rocznica Patronatu Św. Marii Magdaleny w Lubaniu

Stolica Apostolska przychyliła się sześć lat temu (2017) do prośby władz i mieszkańców Lubania i nadała miastu patronat św. Marii Magdaleny, biorąc pod uwagę silną tradycję historyczną i nieprzerwaną wielowiekową obecność Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty. Nadanie patronatu miastu jest sprawowaniem przez następcę św. Piotra nadanej mu przez Chrystusa władzy kluczy: „Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie”. Święci w niebie są posłuszni decyzjom Piotra. Święta Maria z Magdali wzięła faktycznie to miasto pod swoją opiekę. Tak wierzymy.

W piątek 22 września br. mieszkańcy miasta, reprezentowani także przez władze Lubania, oraz licznie przybyłe siostry magdalenki (ponad 20 sióstr), zgromadzili się w Kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy pod przewodnictwem biskupa Piotra Wawrzynka, by przeżyć Eucharystię w rocznicę nadania patronatu. Obok biskupa Piotra do koncelebry stanął miejscowy proboszcz ks. Artur Węgiel wraz z wikariuszem ks. Patrykiem Zarzecznym oraz proboszcz sąsiedniej lubańskiej parafii ks. Jan Dziewulski. Liturgia słowa poprowadziła wiernych ku tajemnicy Krzyża Chrystusowego i Jezusowej ofiarnej miłości, która napełniła i przemieniła życie Marii Magdaleny. Opieka tej Świętej Patronki nad mieszkańcami Lubania jest wielką szansą, by także oni mogli wrastać w doświadczeniu miłości wiernej i wytrwałej, dzięki Bożemu przebaczeniu. To przesłanie duchowe w okolicznościowej homilii pozostawił biskup Piotr. Po Mszy świętej odbyło się uwielbienie poprowadzone przez zespół „UwielbiajMy”, a swoim świadectwem pt. „powstań i żyj” podzielił się Marcin Stawicki.

Wymownym znakiem zaangażowania mieszkańców Lubania w więź z ich Patronką są comiesięczne spotkania na modlitwie ku czci św. Marii Magdaleny połączone z prośbami o jej wstawiennictwo. Nabożeństwa te odbywać się będą w Kościele Świętej Trójcy w każdy 22 dzień miesiąca przed Mszą świętą wieczorną. Inicjatywę księdza proboszcza przyjmują z radością i wspierają siostry magdalenki.

Siostry magdalenki wraz z mieszkańcami miasta w niedzielę 24 września, wysłuchały również odczytu p. Bożeny Adamczyk-Pogorzelec nt. „Dlaczego św. Maria Magdalena jest patronką i orędowniczką miasta Lubań”, oraz posłuchać pieśni w wykonaniu chóru „Maksymilianki”, obchodzącego swoje 10-lecie.