Rekolekcje zakonne

Rekolekcje zakonne

Rekolekcje zakonne to czas ożywienia w miłości do Jezusa, która pociągnęła siostry na drogę życia konsekrowanego. Pierwsza tura tegorocznych rekolekcji w Zgromadzeniu Sióstr Magdalenek została zorganizowana w Biskupowie u ojców benedyktynów, u podnóża gór. Głoszący nauki ojciec Sławomir Badyna wielokrotnie i dobitnie podkreślał kluczową prawdę, która daje dostęp do życia duchowego: Jesteśmy dziećmi Bożymi i mieszka w nas Boży Duch. Cała reszta z tego wynika. Jeśli się rozwijamy w życiu wewnętrznym, to tylko jako dzieci Boże i tylko dzięki temu Bożemu Duchowi, który w nas jest. Gdy już ten fundament został przywołany i potwierdzony, także w osobistych modlitwach sióstr odprawiających rekolekcje, wówczas o. Sławomir odniósł się do konkretnych sytuacji w życiu wspólnotowym, które wypróbowują to, czy faktycznie kierujemy się Duchem Boga i odnosimy się do siebie nawzajem jako dzieci Boże. Jakość życia wspólnotowego, jak to objawiają listy św. Jana Apostoła, jest sprawdzianem autentycznej miłości do Boga. Jedność we wspólnocie, nawet zamkniętej przed światem
i niewidzialnej dla świata ma wielką wartość i nadprzyrodzoną siłę oddziaływania na świat. Nie ma też bardziej skutecznej mocy powołaniowej, jak życie w jedności oparte na miłości wzajemnej, nawet jak to życie jest ukryte i nikt tego bezpośrednio nie widzi. Promieniowanie życia wspólnotowego przenika poza mury klasztorne – przekonywał ojciec rekolekcjonista. Niektóre modlitwy Liturgii Godzin siostry magdalenki celebrowały razem z braćmi benedyktynami. Było też wiele czasu na odpoczynek i spacery w malowniczym wiejskim plenerze. To sprzyjało wyciszeniu wewnętrznemu i kontemplacji. Owocowanie tego czasu okaże się w kolejnych tygodniach i miesiącach we wzajemnych relacjach i jakości życia wspólnot.