Rekolekcje między zakonne 

Rekolekcje między zakonne 

„Towarzyszyć ludziom na drodze do zbawienia”

W dniach 16 – 18 lutego Biskup Jacek Kiciński CMF poprowadził archidiecezjalne rekolekcje wielkopostne dla sióstr z różnych zgromadzeń zakonnych. To pierwsze tego typu wydarzenie w diecezji. – Jeśli my do tego świata nie wyjdziemy, ten świat do nas nie przyjdzie – mówił bp Kiciński.

To było niesamowite doświadczenie tych trzech wieczorów. Wspólnota sióstr magdalenek we Wrocławiu wzięła udział w tych rekolekcjach, przez 3 dni uczestniczyły w nich: s. Beata, s. Gabriela i s. Bogusława, a w ostatnim dniu dołączyły do nich s. Kamila i s. Barbara. Tematem tych dni były słowa „Wspólnota, Formacja i Misja, czyli posłanie”, które towarzyszą archidiecezji w przygotowaniu do Synodu, który oficjalnie zostanie otwarty w Niedzielę Zesłania Ducha św. w Archikatedrze wrocławskiej. Spotkania rozpoczęły się w piątek od Drogi Krzyżowej, którą poprowadził bp. Jacek, potem była konferencja i adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, by móc przemedytować treści z konferencji. Natomiast w sobotę była modlitwa Nieszporów, konferencja i adoracja Najświętszego Sakramentu. Ostatni dzień, czyli niedziela rozpoczęła się od Gorzkich Żali podczas adoracji, potem konferencja i wspólna agapa, na którą został zaproszony bp Maciej. Biskup Jacek nic nowego nie powiedział – sam tak na początku zaznaczył, ale bardzo mocno podkreślał, czym jest wspólnota, jak bardzo jest ona potrzebna, aby trwać, bez niej jest trudno towarzyszyć innym, formować siebie i trwać na drodze powołania. Sama formacja jest bardzo potrzebna, aby być wierną powołaniu i trwaniu na tej drodze, na którą po imieniu każdą z nas wezwał Jezus, trzeba nam na nowo uwierzyć Jezusowi, że On ma dla nas najlepszy plan nawet jeśli wydaje się, że my nie widzimy sensu tej drogi bo czujemy się wypalone duchowo.  Podsumowując <misją i posłaniem> Biskup zwrócił uwagę na to, że aby móc iść do innych i mówić im o miłości i obecności Jezusa trzeba abyśmy same były Nim napełnione, były świadkami Jego obecności, a to w dzisiejszym świecie zlaicyzowanym jest bardzo trudne, dlatego potrzeba abyśmy były czujne na zło, które wkrada się do naszych wspólnot poprzez świat medialny. Na koniec Siostry podziękowały Biskupowi Jackowi oraz Siostrom Mariankom, które udostępniły kaplicę i refektarz na ten wspólny czas. Radosną agapą zakończył się ten piękny czas z nadzieją, że będzie on co roku kontynuowany.