Przed rocznicą 700 – lecia sprowadzenia do Lubania sióstr magdalenek od pokuty

Przed rocznicą 700 – lecia sprowadzenia do Lubania sióstr magdalenek od pokuty

W IV roku nowenny przed rocznicą 700 – lecia sprowadzenia do Lubania sióstr magdalenek od pokuty, w domu generalnym w Lubaniu odbyło się sympozjum. Tematem spotkania było hasło: Charyzmat pokuty ? wynagradzania drogą do jedności w Bogiem. Eucharystii sprawowanej w domu generalnym zgromadzenia przewodniczył ks. prof. Waldemar Chrostowski. Prelekcje wygłosili: ks. prof. Waldemar Chrostowski, ks. prof. Piotr Liszka CMF, dr Piotr Stefaniak.