Początek cyklu „zaCHWYTÓW”

Początek cyklu „zaCHWYTÓW”

Wrzesień to miesiąc początku nie tylko roku szkolnego, ale również roku formacyjnego. W domu w Jeleniej Górze rozpoczął się cykl spotkań „zaCHWYĆ się” dla dziewcząt. Przyjechało 21 osób, z różnych miejsc naszej diecezji i nie tylko. Dni Skupienia odbyły się pod hasłem „Rozmowa z Tatą”. Konferencje na temat modlitwy poprowadził ks. Jakub Bochyński. Mówił o tym, że modlitwa to rozmowa, ale też, że modlitwa to relacja. Usłyszane treści i wiadomości dziewczęta mogły przemodlić podczas adoracji i momentów ciszy przeznaczonych w ciągu dnia na modlitwę. W sobotę wspólnota dziewcząt, wraz z siostrami magdalenkami od pokuty włączyła się w akcję „Polska pod krzyżem” w Bazylice pw. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze poprzez uczestnictwo w Eucharystii, adorację krzyża i animację śpiewu oraz pomoc w Misterium Męki Pańskiej. Rozmowa z drugim człowiekiem jest ważna w naszym życiu, dlatego  w sobotę odbyły się także warsztaty z komunikacji z p. Dorotą Rzepczyńską. Kwestia tego, co mówimy i jak mówimy,  jest bardzo ważna. P. Dorota zwróciła uwagę na umiejętne stawianie pytań.
Na relacji z Panem Bogiem powinniśmy opierać relacje z innymi. Ważne, by zadbać, zatroszczyć się o jedną i drugą. Dni skupienia to dobry na to czas.