Oto ja poślij mnie…..

Oto ja poślij mnie…..

Nasze siostry uczestniczyły w uroczystości przyjęcia święceń kapłańskich przez 4 diakonów z naszej diecezji, która odbyła się 22 maja w legnickiej katedrze. Eucharystii przewodniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. Choć nadal obowiązują ograniczenia z powodu pandemii koronawirusa, to jednak oprócz rodziców i przełożonych seminarium licznie zgromadzili się krewni i przyjaciele wyświęcanych księży. Ponadto nasze siostry uczestniczyły również w Mszy prymicyjnej nowo wyświęconych księży sprawowanej przez nich w seminaryjnej kaplicy, na koniec której przyjęły specjalne błogosławieństwo.
P.S. Dołączamy również zdjęcia dwóch nowo wyświęconych diakonów: Piotra i Przemysława.