Odpust w Cieplicach

Odpust w Cieplicach

Kaplica w domu zakonnym sióstr magdalenek od pokuty w Jeleniej Górze- Cieplicach otrzymała wezwanie Świętej Rodziny i dlatego w niedzielę Świętej Rodziny 26 grudnia 2021 r. w kaplicy sióstr magdalenek od pokuty w Jeleniej Górze-Cieplicach odbył się odpust. O godz. 15.00 Eucharystię w intencji sióstr i o nowe powołania do Zgromadzenia odprawił o. Kazimierz, pijar z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze-Cieplicach, w której siostry magdalenki pracują. W wygłoszonej homilii o. Kazimierz wskazał na czego możemy uczyć się od Świętej Rodziny. Zwrócił uwagę na lekcje milczenia, życia rodzinnego i przykład pracy. Wzbudzona intencja i wspólna modlitwa za Ojca świętego dała wszystkim uczestniczącym w uroczystościach odpustowych możliwość zyskania odpustu zupełnego. Po zakończonej Eucharystii uczestnicy odpustu spotkali się w zakonnym refektarzu, by wspólnie kolędować. W odpustowej uroczystości udziały wzięły siostry magdalenki od pokuty obu wspólnot jeleniogórskich oraz wspólnoty lubańskiej z Matką Wiesławą. Przed powrotem do domu siostry nawiedziły parafialny kościół ojców pijarów w Jeleniej Górze-Cieplicach, by szczególnie w tym świątecznym czasie pokłonić się Nowonarodzonemu Jezusowi w szopce betlejemskiej.