Oddane Sercu Pana Jezusa

Oddane Sercu Pana Jezusa

W piątek po Bożym Ciele w Kościele obchodzona jest Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dla sióstr Zgromadzenia św. Marii Magdaleny od Pokuty to najważniejsza Uroczystość, gdyż siostry magdalenki każdego ranka w kaplicach swoich domów Boskiemu Sercu Jezusa wynagradzają za grzechy świata a szczególnie kobiet. Tegoroczna Uroczystość miała we wspólnotach sióstr magdalenek wyjątkowy charakter z racji uroczystego Aktu oddania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, który siostry 8 czerwca w czasie Eucharystii., po Komunii św. wypowiedziały, wyrażając na nowo pragnienie ekspiacji za grzechy ludzkości.


AKT  ODDANIA  ZGROMADZENIA NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA

dnia 8 czerwca 2018 roku w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Boskie Serce Jezusa, Tobie oddajemy nasze Zgromadzenie, wspólnoty i każdą z nas. Ty bądź Królem, Panem, Mistrzem naszym. W Tobie cała nasza nadzieja. O Boskie Serce, które nie przestajesz przyciągać do źródła przebaczenia i miłosierdzia, rozpal w sercach służebnic Twoich, święty ogień Twej miłości. Obyśmy wszystkie wiernie Tobie służyły aż do śmierci, oby żadna z nas dobrowolną winą Boskiego Serca Twego nie zraniła! Obyśmy jednego tylko pragnęły – chwały Boskiego Serca przez wierne spełnienie woli Bożej! Oby ani głód, ani pragnienie, ani ubóstwo, ani upokorzenie, ani prześladowanie, ani życie, ani śmierć nie odłączyły nas od powołania naszego, szerzenia Królestwa Bożego,  od wiernej służby w domu Króla i Pana naszego, od pracy pełnej poświęcenia dla braci i sióstr naszych – od miłości Najsłodszego Serca Jezusowego.

    Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, zjednoczone z Sercem Syna Bożego, Królowo i  Matko nasza, weź nas pod szczególniejszą Twoją opiekę. Uproś łaskę, aby nasze Zgromadzenie coraz bardziej utwierdzało się w wierności powołaniu, życia pokutą i wynagradzania, w zamiłowaniu do ubóstwa i pokory, w miłości bez granic ku Najsłodszemu Sercu Jezusowemu – abyśmy kiedyś wszystkie złączone były w niebie u stóp Jezusa i Twoich, o Matko nasza najlepsza i jedyna.

A Ty, święta Mario Magdaleno, nasza Patronko, która tak bardzo ukochałaś  zranione z miłości Serce Jezusa Ukrzyżowanego, upraszaj  nam  upodobnienie się do  Niego, wierność zawierzeniu i oddaniu Bożemu Sercu aż do końca, abyśmy promieniowały miłością do Najświętszego Serca Jezusa otwartego dla wszystkich ludzi. Pragniemy żyć i umierać w Tobie, Najsłodsze Serce Jezusa, który żyjesz
i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieków wieki. Amen.


Modlitwa na zakończenie

K. Módlmy się: Ojcze miłosierdzia i Boże wszelkiej pociechy, Ty który poprzez Twą niezmierzoną miłość, którą nas umiłowałeś, dałeś nam Serce Twojego umiłowanego Syna, abyśmy zjednoczywszy z Nim nasze serca, mogli Cię kochać doskonale, błagamy Cię, pozwól, abyśmy zjednoczeni z Sercem Jezusa i ze sobą nawzajem, mogli dokonywać wszystkich dzieł według Jego pokory i miłości, i aby za Jego przyczyną spełniły się  godne pragnienia naszych serc, przez tegoż Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

Hymn Ciebie Boga wysławiamy


W tym momencie można podpisać akt oddania.