Nowenna do św. Bakhity

Nowenna do św. Bakhity

Od dziś, tzn. od 30 stycznia siostry magdalenki we wszystkich swoich wspólnotach rozpoczęły Nowennę do św. Bakhity, która jest patronką IV już Międzynarodowego Dnia Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi, obchodzonego w Kościele dnia 8 lutego. Ojciec Święty Franciszek, ogłaszając liturgiczne wspomnienie św. Józefiny Bakhity dniem modlitwy za współczesnych niewolników, wzywa nas wszystkich, abyśmy podjęli starania o świat wolny od wszelkich form niewoli. Jako magdalenki, zgodnie z charyzmatem naszego Zgromadzenia pragniemy wynagradzać Boskiemu Sercu Jezusa za każdy grzech a w tych dniach modlitwą Nowenny  do św. Bakhity, pragniemy za Jej wstawiennictwem wraz ze wszystkimi ludźmi, przepraszać za grzechy wykorzystywania na różne sposoby człowieka przez człowieka i prosić o opamiętanie dla tych, którzy dopuszczają się takiego procederu. Jak zachęca Sieć Bakhita do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa, do której należą także nasze siostry, „Rozszerzajmy ten krąg modlitwy i bliskości, przekazujmy zachętę do modlitwy w naszych środowiskach”. Włączmy się w to wołanie!