Neofici – Zakończenie formacji

Neofici – Zakończenie formacji

W niedzielę 9 czerwca 2024 roku zgromadzili się w Domu Słowa neofici razem z ich chrzestnymi oraz osoby odpowiedzialne za formację katechumenalną. Odbyła się Eucharystia na zakończenie okresu mistagogii, czyli wprowadzenia w życie chrześcijańskie. Najpierw odbyła się godzinna katecheza mistagogiczna odnosząca się do znaków liturgii eucharystycznej. Tego dnia przygotowany był jeden chleb przaśny i jeden kielich wina, by stały się Ciałem i Krwią Chrystusa do rozdzielenia między wszystkich uczestników celebracji. Czytelność wszystkich znaków sakramentalnych pozwala bardziej współpracować z łaską, którą przekazują. Istotne znaczenie posiada także wzajemna znajomość uczestników zgromadzenia oraz odpowiednio dobrany śpiew, harmonizujący ze Słowem proklamowanym w liturgii. O to już zatroszczyła się s. Ewa, magdalenka i siostry służebnice Przenajświętszej Krwi z Legnicy. Mszy świętej przewodniczył delegat biskupa ds. formacji katechumenów, ks. Krzysztof Wiśniewski. Po Eucharystii była wspólna kolacja – sposobność do wyrażenia radości i wdzięczności za przebytą wspólnie drogę do wiary
i sakramentów.