Napełnieni Duchem Świętym

Napełnieni Duchem Świętym

Tak brzmi hasło bieżącego Roku Duszpasterskiego w Kościele a także temat rekolekcji wielkopostnych przeżywanych w dniach 14- 16 marca  przez uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy.  Ze słowem do młodzieży zostali zaproszeni różni goście, wśród których znalazła się także nasza siostra Sylwia ze wspólnoty legnickiej. W czasie wspólnych spotkań z młodzieżą gimnazjalną i licealistami wspólnie odkrywali działanie Ducha Św. w codziennym życiu, a także głębiej poznawali moc Jego darów, które „w pakiecie” każdy otrzymał w sakramencie bierzmowania. W tych samych dniach i pod tym samym tytułem przeżywały swoje rekolekcje dzieci z parafii pw. Świętego Krzyża w Rzeszotarach . Prowadził je o. Stanisław z Zakonu OO. Franciszkanów Braci Mniejszych z Legnicy a pomagała mu s. Wiesława ze wspólnoty legnickiej naszych sióstr, która z gitarą i śpiewająco próbowała dzieciom pomóc przygotować się do przeżywania tegorocznych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.