Nadzwyczajni szafarze

Nadzwyczajni szafarze

14 września w sanktuarium św. Jacka w Legnicy zgromadzili się szafarze oraz siostry zakonne pełniące tę posługę na terenie diecezji legnickiej, wśród nich także siostry magdalenki od pokuty.  Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej mają bowiem obowiązek dwa razy do roku uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez ich opiekuna ks. Tomasza Krauze. Na spotkanie przybył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, który oprócz wygłoszenia konferencji, sprawował także Eucharystię. W konferencji ksiądz biskup podkreślił, że nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej to nie funkcjonariusz wykonujący określone zadania lecz osoba powołana do posługi. Ma nie tylko udzielać Komunii Świętej, ale budować łączność i jedność wspólnoty kościoła, ma dążyć do komunii z Chrystusem. Cenne były również wskazówki praktyczne, które przytoczył dla uporządkowania i skorygowania błędów liturgicznych jakie się wkradają we wspólnotach parafialnych. Możliwość przedstawienia własnych wątpliwości i pytań była okazją do wzajemnego ubogacenia. Pokrzepieni duchowo przez Adorację i udział w Eucharystii, ale i fizycznie przez pożywny poczęstunek, szafarze powrócili do swoich wspólnot.