Magdalenki też pomagają

Magdalenki też pomagają

Wobec toczącej się od lutego wojny na Ukrainie, wielu mieszkańców tego kraju znalazło schronienie w granicach naszej ojczyzny. Polacy solidarnie, w różnych wymiarach, od samego początku udzielają pomocy uchodźcom wojennym. Siostry magdalenki oprócz codziennie wznoszonej do Boga wzmożonej modlitwy o pokój na Ukrainie i całym świecie, w klasztorze w Jeleniej Górze i Lubaniu udzieliły gościny ukraińskim kobietom z dziećmi. Zarówno młode mamy, jak i dzieci poczuły się już bezpiecznie i chętnie włączają się w pomoc przy domowych pracach w klasztorze. Na każdym kroku wyrażają też swą ogromną wdzięczność, że zostały tak ciepło w klasztorach sióstr magdalenek przyjęte. W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego goście zasiedli także do wspólnego stołu z siostrami magdalenkami. Była to okazja do udzielenia odpowiedzi na wiele pytań, które nosiły przybyłe z Ukrainy kobiety. Nie wszystkim znana jest forma życia zakonnego, więc przy tej okazji kobiety zaspokoiły swą ciekawość i dowiedziały się choć pokrótce o życiu sióstr. Było przy tym również sporo śmiechu, gdyż wiele słów rosyjskich z pamięci siostrom umknęło, choć starsze długie lata uczyły się tego języka w szkole. We wspólnocie jeleniogórskiej sióstr magdalenek od pokuty niektóre kobiety włączają się także w codzienną modlitwę o pokój na Ukrainie transmitowaną na żywo na magdaleńskim Facebooku.