Kolędowanie Towarzystwa Przyjaciół WSD

Kolędowanie Towarzystwa Przyjaciół WSD

15 stycznia 2023r. w legnickim Domu Słowa odbyło się spotkanie opłatkowo-kolędowe Towarzystwa Przyjaciół WSD. Zgromadziło się ok. 130 osób: członkowie Towarzystwa, księża, klerycy, Siostry Magdalenki i Siostry Służebnice Przenajświętszej Krwi Chrystusa. Spotkanie to dało okazję do wspólnotowej modlitwy, refleksji, śpiewu kolęd, wymiany doświadczeń, dzielenia się wiarą. Była też możliwość rozmów z klerykami naszego seminarium, wysłuchania ich świadectwa i wrażeń, jakie mają z formacji w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Siostry przedstawiły swoje zgromadzenia, charyzmat, cel i zadania, jakie na co dzień podejmują. Modlitwa różańcowa, nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia były okazją do uwielbienia Boga za dar powołań kapłańskich i zakonnych, oraz prośby, by ich nie zabrakło. Centralnym punktem spotkania była Eucharystia, pod przewodnictwem bpa Andrzeja Siemieniewskiego, w koncelebrze wielu księży. W homilii Biskup posłużył się ciekawą analogią, porównując formację kandydatów do kapłaństwa do szkółki leśnej. W średniowieczu słowem „seminarium” określało się uprawę drzewek z nasion (łac. semina). Najzdrowszy młody las wyrasta z miejscowych nasion posadzonych wśród starego drzewostanu. Podobnie cenne są rodzime powołania kapłańskie kształtowane w środowisku dobrze znanym. Posługa kapłańska może być wówczas bardzo owocna. Po Eucharystii był wspólny obiad, który dał możliwość do serdecznych rozmów. Śpiew kolęd przeplatany był opowieścią ks. Piotra Kota o dziejach wizyty duszpasterskiej zwanej kolędą (ma ona swój początek w XIII w.) Radość i gorliwość członków Towarzystwa Przyjaciół WSD okazała się kolejny raz umocnieniem dla obecnych na spotkaniu kleryków naszego seminarium.