Katechetki u Matki

Katechetki u Matki

W dniach od 2 do 4 kwietnia br. siostry magdalenki od pokuty, które katechizują w szkołach, a więc z Jeleniej Góry, Cieplic i Nowogrodźca, uczestniczyły w sesji  naukowo- katechetycznej dla sióstr katechetek w Częstochowie. Tematem spotkania było „Kreatywność w przekazie Słowa Bożego – współczesna katecheza. Między teorią a praktyką.” Prelegenci podczas wykładów, warsztatów czy prezentacji multimedialnych starali się ukazać różne możliwości i formy pracy ze Słowem Bożym podczas katechezy. Beata Chrudzińska z Warszawy przybliżyła jedną z form jaką jest bibliodrama. Podkreśliła że ważne jest w tej formie interpersonalne wejście w treść Pisma św. wcielenie się w osobę, rzecz lub sytuację z omawianego fragmentu Pisma św., natomiast  Damian Diłanin przedstawił w prezentacji multimedialnej jakie mogą być metody aktywizujące młodzież pobudzając ich do twórczego myślenia i dyskusji. Dla dzieci klas młodszych s. Benedykta Baumann OP pokazała przykłady przekazu Słowa Bożego w formie odgrywanych ról na scenie. Inną formą przekazu Słowa Bożego jest obraz. Tę formę omówił ks. bp Szymon Stułkowski. Zachęcił siostry, aby nie bały się poszukiwać nowych sposobów działalności, modlić się za tych do których jesteśmy posłane, otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Jak kształtować w sobie gorące serce w wierze? Trzeba spotkać Jezusa osobiście jak Maria Magdalena. W niedzielnej Eucharystii odprawianej w kaplicy Matki Bożej, ks. bp podkreślił w kazaniu: to katecheci są tymi którzy przyprowadzają młodego człowieka do Jezusa, ale też katecheta jest pierwszym słuchaczem Słowa Bożego, które później głosi innym. Siostra Małgorzata Borkowska OSB podkreśliła w wykładzie „ O Panu naszym” potrzebę żywej i osobistej relacji katechetki z Bogiem. Ta relacja staje się żywym źródłem i przykładem miłości, którym możemy zapalać innych.