Jak wychowywać dzisiaj?

Jak wychowywać dzisiaj?

To pytanie stawia sobie każdy rodzic, nauczyciel, pedagog. Poszukiwanie odpowiednich, skutecznych metod w procesie wychowania nie jednemu z nich spędza sen z powiek. Wielu środowiskom również bliska jest sprawa formowania dzieci
i młodzieży, tak aby dojrzale i odpowiedzialnie weszli oni w dorosłe życie. W nurt tych działań wpisała się konferencja „W poszukiwaniu drogi” zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej, diecezjalnego duszpasterza rodzin oraz Burmistrza Miasta Lubań. Spotkanie odbyło się dnia 15 września 2018 r. w sali konferencyjnej w lubańskim „Trecie”, w ramach VIII Tygodnia Wychowania oraz przygotowania do V Kongresu Rodzin Diecezji Legnickiej. Wydarzenie to honorowym patronatem objął biskup legnicki prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski. Do udziału w spotkaniu zaproszone były wszystkie osoby, dla których istotna jest sprawa wychowania młodego pokolenia oraz umocnienia rodzin. Wśród grona słuchaczy były również Siostry magdalenki od pokuty, na czele z  przełożoną generalną s. M. Gabrielą Kępa. Obecność Sióstr nie była przypadkowa, gdyż jedną
z prelekcji głosiła s. mgr M. Katarzyna Nowicka magdalenka od pokuty. W swoim wystąpieniu s. M. Katarzyna dzieliła się doświadczeniem pracy wychowawczej
z dziewczętami. Stąd temat zaprezentowanego referatu brzmiał „Z doświadczenia pracy z młodzieżą w Ognisku Wychowawczym dla dziewcząt im. św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu – poznać serce dziecka”.  Opisując charakter i działalność placówki siostra zwróciła uwagę między innymi na to, jak ważne w procesie wychowania jest „bycie z dzieckiem i dla dziecka”, co oznacza wsłuchiwanie się w to, czym ono żyje. Ważną rolę w kształtowaniu osobowości młodego człowieka spełnia umiejętność poznania jego możliwości i dostosowania do nich wymagań wychowawczych. W tym kontekście można mówić o jednej z metod pracy z dziewczętami określanej jako „metoda małych kroków”. Cóż ona oznacza? Zauważyć każde najmniejsze dobro, postęp w codziennych obowiązkach tak domowych, jak i szkolnych, by stopniowo zwiększać wymagania. Wystąpienie s. M. Katarzyny spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników. Na zakończenie spotkania organizatorzy zaprosili do zwiedzenia Muzeum Regionalnego w Lubaniu oraz spojrzenia na panoramę miasta
z Wieży Brackiej. Pozostaje próba odpowiedzi na pytanie: Jak wychowywać dzisiaj? Przede wszystkim w oparciu o świadectwo życia według przyjętych wartości. Wiarygodność i autentyczność pedagoga są istotne. Nic tak nie przemawia jak świadectwo. Wzorem nauczyciela  jest Jezus Chrystus – najlepszy wychowawca.
 Z tego przykładu należy czerpać, by proces wychowania przyniósł dobre owoce.