Jak każdego miesiąca

Jak każdego miesiąca

Siostry magdalenki od pokuty w swoich domach, jak co miesiąc o godzinie 3.00 nad ranem w pierwszą sobotę miesiąca, włączają się w modlitwę za ofiary handlu ludźmi. Ten ruch duchowej pomocy ludziom wykorzystywanym na różne sposoby we współczesnym świecie jest akcją Sieci Bakhita, która działa przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Siostry różnych zgromadzeń łączą się w tę noc we wspólnej modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia wypraszając potrzebną pomoc dla tych, którzy są ofiarami handlu żywym towarem oraz o opamiętanie dla oprawców, którzy trudnią się tym niecnym procederem. Siostry wierzą, że poniesiona przez nie ofiara zarwanej nocy i gorliwa modlitwa przyniesie owoce w postaci pomocnych dłoni dla poszkodowanych oraz nawrócenie dla tych, którzy niszczą swoją i innych godność dzieci Bożych.