Inauguracja w legnickim WSD

Inauguracja w legnickim WSD

7 października 2019 roku, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, odbyła się uroczysta inauguracja roku formacyjnego 2019/2020 w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy. Na uroczystość przybyło wiele osób reprezentujących różne środowiska związane z Seminarium.
Uroczystej Eucharystii celebrowanej w kaplicy seminaryjnej przewodniczył Ksiądz Biskup Marek Mendyk, który w wygłoszonej homilii podkreślił,
że „w naszym Seminarium kształcimy nie tylko ludzi kompetentnych w swoich specjalizacjach, ale także ludzi bogatych w autentyczną mądrość. Tutaj kandydaci do kapłaństwa poznają prawdę o Bogu i człowieku. Uczą się, że tę mądrość zdobywa się w pokorze na kolanach przed Bogiem”. Obecni byli również Ksiądz Biskup senior Stefan Cichy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych seminariów duchownych, prezbiterzy diecezji legnickiej oraz zaproszone siostry magdalenki od pokuty, których przedstawicielkami były: s. Katarzyna Kulak,
s. Olga Soroka i s. Katarzyna Schröder.
Po krótkim spotkaniu na kawie wszyscy przeszli do auli seminaryjnej, gdzie Ksiądz Rektor Piotr Kot przywitał zgromadzonych licznie gości. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie czterech alumnów pierwszego roku, którzy z rąk Prorektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, ks. prof. PWT dra hab. Sławomira Stasiaka, odebrali indeksy potwierdzające rozpoczęcie studiów filozoficzno-teologicznych. Alumnom, którzy w poprzednim roku akademickim osiągnęli najwyższe średnie ocen wręczono nagrody.
Wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek z PWT we Wrocławiu. Tematem jego prelekcji były: „Apologetyczne obszary współczesnej teologii”. Ksiądz Profesor w bardzo ciekawy i usystematyzowany sposób ukazał zadania teologii we współczesnym świecie.
Na zakończenie spotkania w auli przemówili zaproszeni goście. Głos zabrała Pani Wiceminister Edukacji Narodowej Marzena Machałek, Pani Poseł na Sejm RP Ewa Szymańska, Pani Senator RP Dorota Czudowska oraz biskup Marek Mendyk. Akademia zakończyła się odśpiewaniem pieśni „Gaudeamus igitur” przez chór seminaryjny oraz błogosławieństwem udzielonym przez księży biskupów. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości spotkali się na poczęstunku w refektarzu seminaryjnym.