Imieniny naszego Biskupa

Imieniny naszego Biskupa

W środę 30 listopada br. przypadało wspomnienie św. Andrzeja Apostoła. Jest to patron biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego. Dlatego rano w kaplicy Centrum Formacji Ewangelizacyjnej Dom Słowa w Legnicy zebrali się liczni kapłani, siostry zakonne – w tym siostry magdalenki ze wspólnoty legnickiej oraz świeccy współpracownicy Biskupa Legnickiego aby wziąć udział w Eucharystii sprawowanej w intencji Solenizanta. W okolicznościowym kazaniu ks. Leopold Rzodkiewicz najpierw zacytował papieża Benedykta XVI, który zapraszał do zażyłej relacji ze świętymi a zwłaszcza z patronem nadanym nam w imieniu chrzcielnym. Imię biskupa Andrzeja pochodzi od greckiego słowa oznaczającego dzielny, męski. W Ewangelii jest informacja, że był człowiekiem poszukującym. Był bowiem uczniem Jana Chrzciciela. Gdy od niego usłyszał o Jezusie, poszedł go szukać. To on przyprowadził do Jezusa swojego brata Szymona Piotra. Andrzej był więc pierwszym powołanym – mówił kapłan. W kolejnych słowach ks. Rzodkiewicz wskazał na trzy miejsca w Ewangeliach, w których pojawia się postać św. Andrzeja. Było to przy rozmnożeniu chleba dla głodnych ludzi, podczas dialogu o zburzeniu świątyni jerozolimskiej a także podczas przypowieści o obumieraniu ziarna rzuconego w glebę. Trzy wydarzenia są lekcją nie tylko dla solenizantów ale także dla nas wszystkich. Po pierwsze – uczymy się oddawać Jezusowi wszystkie nasz wysiłki ewangelizacyjne, aby On je cudownie pomnażał. Po drugie – uczymy się uważnego czytania znaków czasu, abyśmy byli gotowi przyjąć nauki, nawet te zaskakujące i trudne. Po trzecie – uczmy się, że nasze krzyże nabierają wartości, jeśli zostaną uznane jako część krzyża Chrystusa. Tylko przez ten Krzyż nasze cierpienia są uszlachetnione i nabierają prawdziwego sensu – mówił kaznodzieja. Biskup Legnicki na zakończenie Eucharystii powiedział, że dzisiejsza modlitwa była wyrazem miłości chrześcijańskiej. Podczas jednej z wizytacji w szkole podstawowej ujrzałem napis: „Samo się nie zrobi”. I myślę, że śpiew, który wybrzmiał na początku Mszy Świętej „Niechaj znają Cię narody wszystkie” łączy się z tym hasłem. Jezus szuka bowiem ewangelizatorów. Trzeba nam dołączać do Jezusa z naszym trudem modlitwy, głoszenia Słowa oraz świadectwa naszego życia. Wówczas na wzór św. Andrzeja będziemy mogli stawać się Kościołem apostolskim – mówił Biskup Andrzej. Siostry wspólnoty legnickiej w imieniu Matki Wiesławy Kopij złożyły życzenia dostojnemu Solenizantowi oraz zapewniły o pamięci w modlitwie.