Formacja stała

Formacja stała

W dniach 14-16 października br. odbyła się w Lubaniu sesja formacyjna dla sióstr. Spotkanie miało formę warsztatów. Poprowadzili je: o. Łukasz Kubiak OP i o. Krzysztof Kozioł OP z Dominikańskiego Ośrodka Formacji i Rozwoju „Tabgha”.
Sesja formacyjna miała za cel ukazanie daru posłuszeństwa w jego pełni, dzielenie się doświadczeniem życia tym darem, oraz wskazanie na te elementy, które są konieczne do dojrzałego i odpowiedzialnego posłuszeństwa. Bogactwo daru posłuszeństwa odsłoniło nowe horyzonty, wskazało na konieczność uważnego spojrzenia na tradycję i dodało odwagi do porzucenia uwsteczniających schematów i zaangażowania we własną formację, tak, by w pełni mogło zajaśnieć w życiu każdej z sióstr i wspólnot świadectwo jedności i miłości wzajemnej, świadectwo tak konieczne dla świata, atrakcyjne i pociągające dla życia. 16 października siostry przeżywały uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, swojej Patronki, dzięki której znalazły się na ziemiach polskich.