Dzień wspólnoty

Dzień wspólnoty

W program dorocznych rekolekcji zakonnych przeżywanych przez Siostry Magdalenki od Pokuty wpisuje się dzień wspólnoty. Jest to szczególny czas spotkania oraz pogłębiania więzi siostrzanych. Siostry przyjeżdżają na rekolekcje do Domu generalnego w Lubaniu z różnych domów Zgromadzenia oddalonych od siebie dlatego nie mają możliwości częstego spotykania się dlatego to spotkanie jest tak ważne dla uczestniczek. Dzień ten rozpoczął się 24 stycznia 2021 roku. Najpierw Siostry wspólnie odmówiły jedną z godzin Liturgii  – godzinę przedpołudniową. Następnie poszły na cmentarz, by modlić się za zmarłe Magdalenki od Pokuty. Po powrocie do klasztoru, podczas obiadu, Matka Wiesława powitała rekolektantki, wyrażajac radość wspólnego spotkania. Ważnym elementem tego dnia jest wspomnienie Sióstr, które w bieżącym roku kalendarzowym obchodzą okrągłe jubileusze pierwszej profesji, profesji wieczystej i urodzin. We wspólnocie magdaleńskiej, podczas podwieczorku,  Siostry dziękowały Bogu za świadectwo wiary i wierności Czcigodnych Sióstr Jubilatek. Wyrazem tej wdzięczności były nie tylko wypowiedziane życzenie, ale również  program słowno-muzyczny przygotowany przez s. Ewę. Tegoroczny program odnosił się do tematu rekolekcji „Wytrwajcie w miłości Mojej” w oparciu o fragmenty Księgi Izajasza rozdział piąty oraz Ewangelii według św. Jana – Przypowieść o winnym krzewie. W godzinach wieczornych Siostry rozpoczęły rekolekcje.